Gelleråsen ( Karlskoga )

Aflysning på grund af Corona

På grund af Corona har Sportskommissionen Road Race og Classic Maskinkomiteen besluttet at Classic løbet på Gelleråsen d. 28. – 30. august ikke er pointgivende i DanmarksMesterskaberne i 2020.

Sidste nyt fra Claus fra RR udvalget

Hej Alle RR kører

 Det har i år været og stadig været en meget mærkelig sæson, og vi har ikke haft mange aktiviteter .

Vi har gennem noget tid lagt på for at banerne, trods Corona mm., at få noget køretid til MC sporten. Det er herved lykkedes os at få tilbud 2 hele MC dage, som vi ved i alle efterspurgt gennem længere tid, som vi har accepteret. 

Desværre er der på 1. arrangement med meget kort frist, så det kræver en hurtigt tilmelding og vi forventer at tillægsmeldingen er klar i løbet af mandag.

I lige med 28. juni på Jyllands Ringen kan der være Corona retningslinjer, vi må rette os efter

 

Det kræver at vi får størst mulig tilslutning samtid en kæmpe opfordring til at de nu støtter sporten og dem selv ved at melde sig til og møde op, så vi stadig kan være attraktive overfor banerne når vi igen skal forhandle. Samtidig kan en højt deltager antal være med til sikre at vi ikke taber igen.  på vores løb (28. juni gave et underskud på omkring 60.000 KR.)

Med venlig hilsen og på forhånd tak

 Claus Andersen

RR Udvalget

http://www.amk-racing.dk

 Mobil: +4540483675

e-mail: candersen@profibermail.dk

Ny kalender Danske løb

AMK Road Racing 2020 Kalender up date Danske løb)

Arrangør

Bane

Status

Dato

Klasser

Status

AMK

Padborg Park

AMK-Cup / ren 1 dags MC

 (køretid 09.17.00)

9. august

Alle

Classic/moderne A+B

afventer DMU godkendelse

Tilmelding fra mandag 3.august

AMK

Padborg Park

DM/moderne

Classic / Cup)

med biler

11.-12. september

Moderne A+B, SSP 300

+7D Classic

OK Tilmelding fra 10. august

AMK

Ring Djursland

DM/med biler

5. 6. september

Alle

Classic/moderne A+B

OK Tilmelding fra mandag 3.august

AMK

Jyllands Ringen

DM / ren 1 dags MC

(køretid 09.17.00)

13. september

Alle

Classic/moderne A+B

afventer DMU godkendelse

Tilmelding fra mandag 3.august

 

Vedr. DK løb

Status :på godkendelse, samt forventet dato for tilmeldingen fremgår af kolonne yderst til højre

Corona: Vi må forvente at der skal efterleves specielle Corona retningslinjer i forbindelse med løbene rest af året – hold øje med tillægsregler og slutinstruktion.

 

 

Udenlandske løb:

Vi henviser og råder alle til at holde med div. hjemmesider, inklusive udenrigsministeriets hjemmeside vedr. rejse vejledninger, så man ikke risikere en evt. karantæne.

 

Seneste rejsevejledning

Seneste rejsevejledninger: OBS (16.07.2020 17:00)

SVERIGE: Rejsevejledningen for Sverige er opdateret: Vi fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser til Sverige, fordi Sverige ikke opfylder kriterierne for lave smittetal i modellen for rejsevejledninger for EU- og Schengenlande. Regionerne Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Värmland og Västerbotten er undtaget, fordi regionerne opfylder kriterierne. Du kan læse mere hos Statens Serum Institut: https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus/rejse-og-covid-19-kort-over-lande Hvis du tager ophold i din egen ødegård eller lignende, kan du rejse til områder i Sverige, hvortil vi ellers fraråder alle ikke-nødvendige rejser. Du kan også rejse i transit igennem Sverige. Hvis du rejser til Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Värmland eller Västerbotten, rejser i transit eller tager ophold i din egen ødegård eller lignende, bør du være ekstra forsigtig for at minimere risikoen for at blive smittet med coronavirus/COVID-19. Du udviser ekstra forsigtighed ved bl.a. at følge vores rejseråd i en tid med COVID-19: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejseraad-i-en-tid-med-covid19/ Hvis du rejser til Sverige, bør du også orientere dig om lokale restriktioner forud for rejsen. Den danske ambassade i Stockholm har de seneste oplysninger om lokale restriktioner i Sverige: https://sverige.um.dk/da/rejse-og-ophold-dk/nycoronavirus-covid-19/ Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger. Hvis du kommer hjem fra en rejse til Sverige, opfordres du fortsat til at blive hjemme i 14 dage, fordi Sverige ikke opfylder kriterierne for lave smittetal. Hvis du kommer hjem fra en rejse til Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Värmland eller Västerbotten eller et ophold i din egen ødegård eller lignende, opfordres du ikke længere til at blive hjemme i 14 dage.  

 

FORTSAT GENÅBNING AF DMU AKTIVITETER 08.06.2020

 

Siden den første fase af genåbningen har regeringen nu besluttet nye retningslinjer, som også har en positiv effekt på alle sportsgrenene i DMU.

Som beskrevet i pressen, er forsamlingsforbuddet hævet til 50 personer fra den 8. juni, 100 personer fra den 8. juli og 200 personer fra den 8. august frem til udgangen af august. Fra den 1. september afventer vi yderligere informationer om retningslinjerne. I tillæg til ovenstående er det muligt at have publikum op til 500 personer, men her afventes yderligere retningslinjer og fortolkninger.

Se Kulturministeriets retningslinjer her med opdateret forsamlingsforbud på 50.

En del af vores sportsgrene kan starte med at træne som ”normalt” og motocross træning vil være ”normal” fra 08-07-2020.

Vi er i tæt kontakt med DIF for muligheder og fortolkninger om forsamlinger og herunder specifikt muligheden for at opstarte løbsaktiviteterne så hurtigt som muligt. Dette omhandler også mulighederne for publikum og de forskellige muligheder, som andre forbund også arbejder med samt de muligheder der vil være fra 8. august.

Vi forventer at kunne udsende yderligere retningslinjer i starten af uge 25 for løbsarrangementer med eller uden publikum. Dette vil også indeholde en opdateret løbskalender for de enkelte sportsgrene for kommende periode.

Som det fremgår længere nede, er det ikke givet frit, hvor mange der må deltage i en træning, da vi vil sikre, at det også kan styres af den enkelte klub specielt i ryttergården.

Det forudsættes fortsat, at myndighedernes generelle anbefaling om at holde afstand, begrænse den fysiske kontakt mest muligt og sikre god hygiejne overholdes. Ligesom det gælder, at personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder ikke bør deltage.

Den enkelte aktive og klub er ansvarlig for at nedenstående anbefalinger overholdes og beskrives ud fra, hvordan den enkelte klub kan administrere anbefalingerne. Men det skal også nævnes, at der fortsat kan være lokale fortolkninger, som kan medføre ændringer i DMU’s anbefalinger og det er klubbens ansvar at overholde eventuelle lokale fortolkninger. Det er ligeledes op til den enkelte klub, hvilken dato I ændrer træningen og retningslinjerne.

Klubhuse og faciliteter
 • Der er ikke adgang til området for personer som ikke er involveret i afviklingen af træningen. I bedes opsætte skilte om ”Adgang Forbudt for Uvedkommende” (kan hentes her i A3og A4 størrelse)
 • Klubhuse, omklædningsrum, samlingssteder kan anvendes under forudsætning, at rengøring og afspritning foretages løbende
 • Omklædning foregår i bilerne
 • Redskaber, faste installationer, flag, remedier o. lign. bør ikke anvendes af flere deltagere.
 • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt
 • Plakaten med sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal hænges synlige steder på klubbens område
 • Klubbens kiosk må have åbent med henblik på salg af mad og drikke, men det anbefales, at dette kun sælges som ”take away”. Dvs. at medlemmer ikke tager ophold på fælles kontaktpunker (borde, stole, bænke mv.), når de indtager mad og drikke. Derudover skal køkkenpersonalet kunne overholde myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand, begrænset kontakt til gæster og grundig håndvask samt afspritning af hænder. Læs mere på fødevarestyrelsens hjemmeside for flere konkrete retningslinjer: https://em.dk/media/13726/retningslinjer-for-ansvarlig-indretning-af-restauranter-cafeer-mv-140520.pdf
Ryttergård og tilmelding
 • Ryttergården opdeles i større områder, hvor der maks. må opholde sig 25 aktive (plus én hjælper).
 • Kan afstandskravet på 1 meter ikke overholdes ( 4 kvm pr. person) med maks. 50 personer (aktive/hjælpere) indenfor samme område, må der kun opholde sig færre på området.
 • Områderne i ryttergården skal derudover indrettes således, at det sikres, at der er mindst 5 meter mellem de enkelte biler, der må være parkeret på området. Det anbefales, at der opmærkes båse til bilerne, som vil gøre det nemmere for alle.
 • Der skal være mindst 2 meter mellem hvert afgrænset område, hvor grupperne af maks. 50 opholder sig.
 • Grupperne på de forskellige områder må ikke blandes på noget tidspunkt, og træningen afvikles mellem de aktive, der har opholdt sig på samme afgrænset område i ryttergården
 • Se bilag for mere info om område opdeling i ryttergården.
 • Tilmeldingen foregår udendørs og der skal opmærkes med nødvendig afstand mellem alle (1 meter)
 • Der skal være mulighed for afspritning af hænder
 • Tilmelding med Mobile Pay eller anden kontaktløs betaling (kontanter skal undgås)
 • Plakaten med sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal hænges synlige steder på klubbens område
Antal hjælpere
 • For hver aktiv kører må der kun være en ekstra person med.
Træningen
 • Der skal være en træningsleder pr. bane, hvor der finder træning sted, samt en yderligere træningsleder med ansvar som coronavagt. Disse skal bære fluorescerende veste (og gerne med tekst ”Træningsleder”). Den ene står for træningen som normalt og den anden (coronavagt) er ansvarlig for, at alle overholder de forskellige punkter og specielt, at der hele tiden holdes god afstand mellem alle og at man ikke samles i en flok. Coronavagten behøver ikke TL licens.
 • Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en frivillig forlader arbejdsstationen, og en anden frivillig skal overtage denne.
 • Små kørere må kun hjælpes med deres sikkerhedsudstyr af egne pårørende. Det er kun træningslederen, der må tilse og hjælpe med sikkerhedsudstyret blandt flere kørere.
 • Gennemføres som normalt, dog med en maks. begrænsning på antal på banen ad gangen på følgende:
  • Motocross: Maksimalt 25 aktive (alt efter miljøgodkendelse og mikro eller mini/maxi bane)
  • Speedway: 4 aktive
  • Mini RR: 25 aktive
  • RR og Classic: 25 aktive
  • Trial: 25 aktive
  • Enduro: 25 aktive
 • Ryttergården anvendes alene med henblik på at klargøre egne aktiviteter, og det er ikke tilladt at gruppere sig med andre aktive, så der er tale om en ”forsamling”.
 • Maksimalt antal aktive i ryttergården:
  • Motocross: 75 aktive (3 områder med 25 aktive i hver)
  • Speedway: 18 aktive
  • Mini RR: 50 aktive (eks. 2 områder med 25 aktive i hver)
  • RR og Classic: 50 aktive (eks. 2 områder med 25 aktive i hver)
  • Trial: 50 aktive (eks. 2 områder med 25 aktive i hver)
  • Enduro: 50 aktive (eks. 2 områder med 25 aktive i hver)

Klubberne er ansvarlige for at etablere et system for tilmeldingen til træning for at sikre ovenstående overholdes og undgå overlap af fysisk fremmøde på klubbens arealer, der overstiger det tilladte antal deltagere.

 
Pressemeddelelse 55-Årlig Racet 2020-06-05

Spredningen af Covid-19 har haft store konsekvenser for hele samfundet, og vi må desværre meddele, at vi er nødsaget til at aflyse det årlige løb 2020.

Sverige står ligesom de fleste andre lande i en alvorlig og udsat situation, og ingen kan sige i dag, når situationen letter.

Dette blev yderligere klart på Folkesundhedsmyndighedens pressemøde, hvor du åbner op for elitesport uden publikum, men rejserestriktioner og begrænsningerne på offentlige begivenheder (inklusive 50 personer) forbliver indtil videre.

I den nuværende situation såvel som med Folkesundhedsmyndighedens restriktioner som ovenfor traf Linköping Motorsällskaps bestyrelse og MCHK-r bestyrelsen beslutningen om at annullere dette års konkurrence.

De sidste par måneder har vi undersøgt alle mulige muligheder, herunder flytning til senere datoer på året, men ser desværre ingen anden udvej end at aflyse.

Vi har to vigtigste faktorer, der er afgørende:
 nr eller begrænset adgang til sundhedsvæsenet under konkurrencen og risikoen for yderligere byrde for en allerede alvorligt sundhedsvæsenet i samfundet.
 nr tilladelse til denne offentlige begivenhed implementering fra myndigheder og foreninger, restriktioner i rejsende og internationale og sociale kontakter ved så stort et arrangement.


Vi arbejder videre på at udvikle Årsracet for 2021, så hold øje med nyheder og information på vores hjemmeside samt vores sociale kanaler.


Med håb om en dejlig sommer og vi ses igen den første weekend i august 2021.

Niklas Wahlström, formand Linköping Motorfirma
Björn Nordensten, formand MCHK-R
Pressemeddelelse 55-Årligt løb 2020-06-05

Spredningen af Covid-19 har haft store konsekvenser for hele samfundet, og vi må desværre i dag meddele, at vi er nødsaget til at aflyse Årsløbet 2020.

Sverige står ligesom de fleste andre lande i en alvorlig og sårbar situation, og ingen kan sige i dag, hvornår situationen letter.

Dette blev endnu mere tydeligt på Folkesundhedsbureauets pressekonference, hvor der helt sikkert er åbent for elitesport uden publikum, men rejserestriktionerne og restriktionerne for offentlige begivenheder (herunder højst 50 personer) forbliver på plads indtil yderligere varsel.

I den nuværende situation og med Folkesundhedsagenturets restriktioner som ovenfor besluttede bestyrelsen og MCHK-R ' s bestyrelse at annullere dette års konkurrence.

I de seneste måneder har vi udforsket alle mulige muligheder, herunder flytning til senere datoer på året, men ser desværre ingen anden udvej end at aflyse.

Vi har to vigtigste faktorer, der er afgørende:
• nr eller begrænset adgang til lægehjælp under konkurrencen og risikoen for yderligere at bebyrde en allerede stærkt bebyrdet sundhedsvæsen i samfundet.
• nr tilladelse til offentlige arrangementer fra myndigheder og forbund, restriktioner på rejse indenlandske, internationale og sociale kontakter ved en så stor begivenhed.

Vi fortsætter med at udvikle Årsracet for 2021, så hold øje med nyheder og information på vores hjemmeside og vores sociale kanaler.

Håber på en dejlig sommer og se igen den første weekend i august 2021.

Niklas Wahlström, formand Linköping Motorfirma
Björn Nordensten, formand MCHK-R
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMK "nyt"

AMK Portal

 

AMK "nyt"

Hej alle

Der er vist efterhånden behov for at få en status på RR-sæsonen 2020.

Som alle formentlig har fulgt med i de seneste måneder i pressen og andre stede,  har det ikke været muligt at foretage sig ret meget, og slet ikke noget der har med motorløb at gøre, derfor ha vi vurderet at det var lidt overflødig at opdatere jer, jævnligt med nyheden om at der ikke er noget nyt. Det eneste vi alle har ventet på er: ”hvornår skal vi ud at køre?”.

 Nu er situationen i landet så lang fremskreden at vi kan begynde at gøre os tanke om, hvornår det evt. kan ske, derfor denne samlede status på situationen i forhold til planlagte DM løb, hvor AMK er involveret, enten som arrangør og eller sportslig afvikler.:

 1.-3. maj: EM/DM Ring Djursland: Rykket til 2021 – der arbejdes på en dato.

9.-10. maj: DM Padborg Park: afventer mulig ny kalenderdato i efteråret 2020.

12.-14. juni: DM Våler N: aflyst

28. juni: DM Jyllands Ringen: Planlagt, men afhænger af DIF/DMU´s direktiver efter 8. juni (bliver i alle tilfælde kun afviklet uden publikum, lig andre sportsgrene) ”Race Meet” og MC Motorfestival: med udstilling og publikum, udsat til 2021.

28.-30. august: DM Gelleråsen S: Arrangør håber på gennemførsel, men afhængig af den generelle situation.

6. september: DM Ring Djursland: Planlagt, men afhænger af DIF/DMU´s direktiver  efter henholdsvis  9. juni og 1. september, som er de officielle datoer, mht. genåbning efter Corona.

 Desuden vil der ved fremtidige arrangementer helt sikkert være restriktioner i forhold til at være sammen, som vi også skal rette os efter i forbindelse med afvikling af vores fremtidige motorløb. – herom senere.

 Såfremt der er nogen der hører om mulige alternativer, track days mv. så del det venligst med alle andre (send det evt. til mig).

 ”andre nyheder”

Vi har gennem det sidste stykke tid arbejdet på et for Classic et forholdsvis nyt koncept med  ”friske” ryttergården op – dvs. det syn der møder publikum når de kommer ind i ryttergården (når vi igen kan modtage publikummer):

 Målet er at lave en ”udstillings gade” i lighed med det som DMC stillede op med, da de afviklede deres løb, for at gøre det mere attraktivt at se på. Udstillingsgaden bestående af vores nye AMK-portal, pittelt og et Beach flag for hver team/kører.

 Ideen er at vi, såfremt det er muligt, træner på konceptet, så vi er klar til næste år

 AMK portal – se billede

Beach flag – der vil senere blive fremsendt et bestilling af Beach flag, hvor man så i efter et fælles design, skal vælge en individuel test og billede. (detaljer mht. bestilling og priser – senere).

Pit telt – Forud for alle publikumsløb vil der komme mulighed for at bestille et pittelt, der ville blive stillet op på række efter portalen (detaljer mht. bestilling og priser – senere).

Med venlig hilsen og på forhånd tak

 Claus Andersen

 RR Udvalget

Aarhus Motor Klub - Beachflag LAYOUT_6korr

Forslag til " Beachflag " fra AMK

Lidt lir mens vi keder os.

Hej

Vi beholder denne kalender på siden, men hold selv øje med hvilke løb der bliver aflyst/flyttet, vi prøver på at meddele ændringer når det kommer os for øre eller hvis vi falder over en meddelelse på en af de mange kilder der findes

Skruekarlen   

 

Race kalendere 2020 Road Racing

                             Endelig version

Road Racing Nordisk Mesterskab moderne

Arrangør

Bane

Status

Dato

Klasser

SMF

KymiRing

NC

10. - 12. juni

SBK, SSP, SSP300

NMF

Våler

NC

Mangler afklaring

SBK, SSP, SSP300

Road Racing Nordisk Mesterskab Classic

Arrangør

Bane

Status

Dato

Klasser

AMK Udsat

Ring Djursland

EC/NC

1. – 3. maj

CV

SMF

Jurva

NC

22. – 24. maj

CV

NMF

Våler

NC

12. – 14. juni

CV, eksl. 50 cc

SVEMO

Gelleråsen

NC

28. – 30. august

CV

SuperMoto Nordisk Mester skab

Arrangør

Bane

Status

Dato

Klasser

SMF

Konnevesi.

NC

5.-6. juli

 

Road Racing moderne

Arrangør

Bane

Status

Dato

Klasser

RRH

Slovakia Ring

DM

9.-12. april

RR A og B

RRH

Jyllands Ringen

DM

2. – 3. maj

RR A

AMK

Padborg Park

DM

9.-10 maj

RR B(og Classic)

AMK

Jyllands Ringen

DM

28. juni

RR A+B (og Classic)

AMK

Ring Djursland

DM

6. september (4 timer)

RR A+B (og Classic)

RRH

Padborg Park

DM

11. – 12. september

RR A

Road Racing Classic

Arrangør

Bane

Status

Dato

Klasser

AMK Udsat

Ring Djursland

EM/NM/EM

1.-3. maj

Classic

AMK

Padborg Park

DM

9.-10. maj

Classic (ogRR B)

AMK

Breum (gadebane)

DM/Opvisning

12. – 13. juni

CV 50 cc grp1/Mini RR

NMF

Våler (N)

NC/DM

12.-14. juni

Classic

AMK

Jyllands Ringen

DM

28. juni

Classic (og RR A+B)

MCHK

Gelleråsen (S)

NC

28.-30 august

Classic

AMK

Ring Djursland

DM

6. september 84 timer)

Classic (og RR A+B)

Mini Bike Road Racing FIM E EC

Arrangør

Bane

Status

Dato

Klasser

KNMV/FIM E

Assen NL

EC

31.juli og 1.– 2. aug

MiniMoto, GP80, NSF100,Ohvale

Kalender for Mini RR er under udarbejdelse.

 

5. januar 2020

Lidt nye billeder under fanen 2019 Sviestad

Der er meget mere under "MERE"🤪

Det ganske lille bitte team CARL RACING JOE BAR RENNSPORT
tv. Chief Mechanic the one and only Henrik De Voss, manden i midten der pludseligt skal i bad eller bare går, Team chef (tror han) og kører Carl H. Frederiksen. den lille og ydmyge herre til højre anden mekaniker, kok, centerølhenter, chauffør, Jens Kristian Larsen.

Nu ny fane med lidt nostalgi billeder og videoer

Skruekarlen

Dette er et forsøg på at fordrive tiden, med noget spændende og ja det er altid spændende når der drives et team på dette niveau. Men som altid får man det bedste ud af det materiale der er tilstede,