Retningslinier

Jyllandsringen

Herunder et uddrag af de vigtigste retningslinjerne fra dokumentet. (alsammen for at forhindre smittetrykket)

 

  • I lighed med de få andre sportsgrene der nu er aktive igen, bliver arrangementet afholdt uden publikum. (de afvises ved indgangen)
  • 1 kører må maksimum kun have 1 hjælper med.
  • Ryttergården bliver zoneopdelt, og alle får et farvede. 1 farve for hver zone, som skal bæres under hele arrangementet.
  • Hver rytter + 1 hjælper får tildelt en zone at være i, og skal opholde sig i den pågældende zone under hele arrangementet.
  • Der bliver 1 zonechef for hver zone, der skal hjælpe kørerne med at overholde retningslinjerne.
  • Teknisk kontrol vil blive foretaget i hver enkelt zone.
  • Tilmelding foregår som normalt på DMU´s hjemmeside, det er af yderst vigtighed at dine data: e-mail, transponder nummer, klasse, no på MC mv.er 100% opdateret, så vi ikke skal bruge unødig tid i sekretariatet.
  • Man kan kun tilmelde sig og køre i en klasse.

 

Det er af yderste vigtighed at alle respekterer og overholder disse retningslinjer, da det lokale politi myndighed har mulighed for at lukke det hele ned, såfremt vi ikke opfylder kravene.

 

Vi har desuden i vedtaget i RR udvalget flg. for at imødekomme vores medlemmers ønske de bedst mulige betingelser under de givne omstændigheder: