Teknisk reglement for Norden 2019

Findes på Norske CRC´s hjemmeside :

https://www.crc.no/maskinreglement/

 

Road_racing-reglement_2019_update_19.03.2019 (1)

DM Road_Racing-reglement_2017

Nummerplader er under punkt 33.7 ( ikke 32.7 som det står nogen steder ) hvor specielt 7A er en ændring tilnærmet nordisk og FIM EUROPE reglement.

Nordisk classic-reglement-2017_1

Ved nordisk mesterskab

Nordisk reglement 2018

Den norske klubben CRC administrerer maskinreglene for følgende klasser:
Formula 80-87 klasse 7C F1(stor) og F2(liten), Classic Superbike og Classic Supersport.

Den svenske klubben MCHK-Racing administrerer maskinreglene alle de øvrige klasser inkludert Parade samt fellesbestemmelser som gjelder alle klasser, men unntatt supportklassene Supermono og Nasjonal.

Det årlige Nordisk møte fastesetter eventuelle regelendringer. Disse blir normalt gyldige fra og med første etterfølgende sesong med mindre det er angitt en innføringsperiode.

Kan ses her http://crc.no/reglement/